Toegankelijkheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking geratificeerd. Hierbij geldt dat de gelijkheid voor deze groep mensen gelijkgesteld wordt aan die van mensen zonder een beperking.

Daarnaast is Nederland een participatiemaatschappij, wat wil zeggen, dat iedereen mee moet doen en weggestopt worden in instellingen niet meer van deze tijd is.  De zorginstellingen zijn gesloten en ouderen en mensen met een beperking wonen in de wijken tussen andere bewoners.  Dit betekent dat de bouwsector, architecten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en anderen hun doelgroep moeten vergroten.

De ontwerpen en aanpassingsmogelijkheden van nieuw te bouwen woningen, zorgcomplexen en andere gebouwen moeten daardoor op een andere manier ingevuld worden, als dat dit vroeger werd gedaan.

Toegankelijk:
Al gelang de bestemming van het gebouw, moet dusdanig rekening gehouden worden met het gebruik van mensen die een hulpmiddel nodig hebben, zoals een rollator of rolstoel.

Duurzaam:

 

Aanpasbaar: