Advies aan wie?

De WAC adviseert met name aan architecten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, particulieren en aan de gemeente Soest.

Nadat de WAC een bouwvergunningaanvraag ontvangen heeft, kijken we naar het beoogde gebruik van het pand. Er wordt, zoals eerder genoemd, gekeken naar toegankelijkheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid. Op grond daarvan wordt een advies opgesteld dat naar de aanvrager c.q. opdrachtgever van de bouwvergunningsaanvraag gaat. Tevens gaat een afschrift van het advies naar en de architect en de gemeente.

Een woning of gebouw die voldoet aan het Bouwbesluit, voldoet niet automatisch aan de eisen van de gebruikers en/of bewoners.
Het is daarom zinvol dat de WAC in zo’n vroeg mogelijk stadium betrokken wordt bij de plannen. De drie aspecten (toegankelijkheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid) zijn over het algemeen in zo’n vroeg stadium vaak zonder meerkosten en gemakkelijker in het ontwerp te verwerken en vormen een meerwaarde voor uw pand.